Sudan Południowy i Uganda

Teren, po którym Staś i Nel podróżują po ucieczce od porywaczy, to terytorium zajmowane dzisiaj przez Sudan, Sudan Południowy oraz Ugandę. Od starożytności tereny te zamieszkiwały ludy prowadzące osiadły tryb życia, zajmujące się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą.

Niewiele jednak wiemy o najstarszej historii tych obszarów, a dokładniejsze informacje pochodzą z czasów, kiedy kontrolę nad nimi objęło państwo egipskie – a więc od XIX wieku. Od drugiej połowy XIX stulecia obszar ten był również pod silnym wpływem kolonizatorów brytyjskich. Regiony południowego Sudanu i północnej Ugandy to jedne z najwyższych fragmentów Afryki. Są wprawdzie bogatsze w wodę niż północna część kontynentu, ale nawet dzisiaj wielu ludzi cierpi tam pragnienie. Jest to skutek przede wszystkim bardzo dużego zanieczyszczenia rzek i braku dostępu do studni. Obszar, po którym podróżowali Staś i Nel, jest miejscem, gdzie strefa klimatu zwrotnikowego, bardzo suchego, przechodzi stopniowo w strefę klimatu podrównikowego, w którym występują na przemian pora sucha i deszczowa.

Na tych terenach, zajętych przede wszystkim przez ogromne przestrzenie trawiastej sawanny i tropikalne lasy równikowe, żyje bardzo wiele gatunków roślin i zwierząt. Wszystkie one muszą na różne sposoby przystosowywać się do warunków środowiska – umieć odpowiednio gromadzić wodę w suchych okresach roku oraz radzić sobie z wysokim nasłonecznieniem i upałem.

Tereny południowego Sudanu i północnej Ugandy zamieszkuje ludność reprezentująca różne plemiona i kultury. Niestety, część z tych obszarów regularnie nękają wojny, przede wszystkim domowe. Mieszkańcy starają się radzić sobie w trudnych warunkach mimo zagrożenia konfliktem oraz utrudnień w dostępie do wody i energii elektrycznej. Wciąż zajmują się głównie rolnictwem i hodowlą zwierząt.