Egipt

Egipt

Na początku swoich przygód, jeszcze w Egipcie, Staś i Nel sporo podróżowali po pustyniach. Nic dziwnego: zajmują one większość jego powierzchni (sama Pustynia Libijska ponad połowę). W całym kraju panuje klimat tropikalny suchy, a poza Nilem nie ma stałych rzek. Ponieważ pod uprawę nadaje się tylko kilka procent terytorium, osadnictwo w Egipcie od zawsze skupiało się głównie w dolinie i delcie Nilu, co także widać w powieści Sienkiewicza. Właśnie wokół rzeki rozwinęła się miejscowa cywilizacja.

Jej początki sięgają V tysiąclecia p.n.e. Ówczesne społeczności zajmowały się myślistwem, rolnictwem, handlem i górnictwem….

Czytaj więcej >>
Sudan

Sudan

Znaczna część wydarzeń opisanych w powieści rozgrywa się na ziemi sudańskiej. W sensie geograficznym Sudan to kraina położona na południe od pustyni saharyjskiej . Rozciąga się ona na prawie całej szerokości kontynentu afrykańskiego, od państwa Sudan aż po Senegal. Jej nazwa pochodzi z języka arabskiego i oznacza „ziemię czarnych ludzi” – większość jej rdzennych mieszkańców jest ciemnoskóra.

Państwo Sudan z kolei jest republiką leżącą w północno-zachodniej Afryce, na południe od Egiptu i wzdłuż rzeki Nil. Jego powierzchnię, liczącą blisko dwa miliony kilometrów kwadratowych, czyli około sześć razy większą od powierzchni…

Czytaj więcej >>
Sudan Południowy i Uganda

Sudan Południowy i Uganda

Teren, po którym Staś i Nel podróżują po ucieczce od porywaczy, to terytorium zajmowane dzisiaj przez Sudan, Sudan Południowy oraz Ugandę. Od starożytności tereny te zamieszkiwały ludy prowadzące osiadły tryb życia, zajmujące się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą.

Niewiele jednak wiemy o najstarszej historii tych obszarów, a dokładniejsze informacje pochodzą z czasów, kiedy kontrolę nad nimi objęło państwo egipskie – a więc od XIX wieku. Od drugiej połowy XIX stulecia obszar ten był również pod silnym wpływem kolonizatorów brytyjskich. Regiony południowego Sudanu i północnej Ugandy to jedne z najwyższych fragmentów…

Czytaj więcej >>
Brytyjska Afryka Wschodnia

Brytyjska Afryka Wschodnia

Opisana przez Henryka Sienkiewicza Afryka w dużej mierze była zajęta przez państwa europejskie. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Belgia zakładały tam kolonie lub obejmowały niektóre tereny „protektoratem”, co oznaczało utratę niepodległości. Dopiero po drugiej wojnie światowej przeprowadzono ich dekolonizację, oddając całość władzy w ręce lokalnych rządów.

Wielka Brytania posiadała na kontynencie afrykańskim kilkanaście kolonii oraz terytoriów zależnych.Ze względu na ich położenie geograficzne dzielono je na Brytyjską Afrykę Wschodnią, Brytyjską Afrykę Zachodnią, Brytyjską Afrykę Centralną, oraz Brytyjską Afrykę Południową. Dla nas szczególnie interesująca jest Brytyjska Afryka Wschodnia. To…

Czytaj więcej >>