Niewolnictwo w Afryce w XIX w.

Niewolnik to inaczej osoba traktowana jak towar, który można sprzedać lub kupić. Najczęściej pozbawia się ją większości praw, którymi cieszą się ludzie wolni, a o jej losach i życiu decydują handlarze i panowie. Dziś niewolnictwo jest nielegalne, ale ma ono długą i straszną historię, która naznaczyła szczególnie dzieje kontynentu afrykańskiego.

W czasach, w których toczy się akcja W pustyni i w puszczy, niewolnictwo w Afryce było jeszcze powszechnie praktykowane. Dużą część ówczesnych łowców i handlarzy niewolnikami stanowili Afroarabowie, to znaczy islamska ludność północnej Afryki o pełnym lub częściowym arabskim pochodzeniu. Tradycja islamu dopuszcza niewolnictwo, ale tylko w przypadku, gdy niewolnik nie jest muzułmaninem, dlatego najczęściej handlowano ludźmi żyjącymi na obrzeżach państw islamskich i wyznającymi inne religie.

Afrykańskich niewolników sprzedawano kupcom z wielu zakątków świata. Europejczycy do XIX wieku corocznie kupowali dziesiątki tysięcy ludzi – głównie po to, aby osiedlać ich jako przymusowych pracowników w amerykańskich koloniach, gdzie byli wykorzystywani do pracy na ogromnych plantacjach bawełny czy trzciny cukrowej oraz w kopalniach. Wielu niewolników zostało także sprzedanych Arabom z Półwyspu Arabskiego, gdzie musieli służyć nie tylko jako robotnicy, ale także jako żołnierze. Kobiety i dziewczynki często zmuszano do poślubienia nowych panów i służby w gospodarstwach domowych. Taka przyszłość prawdopodobnie czekałaby Kalego i Meę, postaci uratowane przez Stasia.

 

Pytania i odpowiedzi

Niewolnictwo uwłacza godności człowieka, jest efektem przemocy, wiąże się z traktowaniem ludzi jak przedmioty, pozwala stanowić o cudzym życiu lub śmierci. Jest sprzeczne z prawem natury i obowiązującym w naszej kulturze systemem wartości
Niewolników kupowali głównie Europejczycy i Arabowie. Wykorzystywali ich do ciężkiej pracy, służby w wojsku, zmuszali do przymusowych małżeństw.
Staś i Nel traktuję Kalego i Meę serdecznie i dobrze, ale także z poczuciem wyższości.
Kali darzy Stasia bezgranicznym szacunkiem, jest mu uległy i posłuszny, gotów służyć, mimo że jest synem plemiennego wodza.