Staś odmawia nawrócenia na islam

Większość Afrykanów, których spotykają Staś i Nel, wyznaje islam. Jest to, obok chrześcijaństwa i judaizmu, jedna z wielkich religii monoteistycznych, czyli takich, które zakładają wiarę w jednego Boga. Wyznawcy islamu, inaczej nazywani muzułmanami, stanowią niemal jedną czwartą populacji całego świata.

Początek islamu przypada na VII wiek n.e. Około 610 roku Mahomet, później najważniejszy z proroków tej religii, zaczął opowiadać o objawieniach, które  przekazał mu archanioł Gabriel. Słowa proroka, spisane przez jego uczniów, składają się na świętą księgę islamu, czyli Koran. Do śmierci Mahometa w 632 roku jego zwolennicy opanowali całą Arabię, a potem rozpoczęli ponad stuletnią epokę wielkich podbojów, podczas której islam zdominował prawie cały Bliski Wschód, północ Afryki oraz Półwysep Iberyjski, czyli tereny obecnej Hiszpanii i Portugalii (te ostatnie zostały po wielu wiekach odbite przez chrześcijan). Ziemie pod władaniem muzułmanów dzielono na kalifaty, a każdy kalif, czyli zwierzchnik kalifatu, był uważany za bezpośredniego następcę Mahometa jako islamskiego przywódcy.

Bóg islamu nazywany jest Allahem. Według muzułmanów Allah komunikuje się z nimi przez aniołów, zsyłających objawienia prorokom, czyli ludziom mającym z nim szczególny kontakt. Najważniejszym prorokiem jest Mahomet. Muzułmanie wierzą w zmartwychwstanie ciała w dniu końca świata, kiedy Allah będzie sądził ludzi, dzielił ich na przyszłych mieszkańców raju i piekła oraz decydował, czyje grzechy zostaną odpuszczone.

Tak zwane pięć filarów islamu to pięć obowiązków, które musi spełniać każdy muzułmanin. Pierwszym jest szahada, czyli wyznanie wiary – podczas modlitwy należy wypowiedzieć słowa „nie ma bóstwa oprócz Boga jedynego, a Mahomet jest jego prorokiem”. Drugi z tych obowiązków to salat, czyli modlitwa, którą wyznawcy islamu muszą odmawiać pięć razy dziennie z twarzą zwróconą ku Mekce. Trzecim z filarów jest zakat, tłumaczony na język polski jako jałmużna. Pobożny muzułmanin musi oddawać niewielką część swoich pieniędzy na potrzeby ludzi ubogich. Czwarty obowiązek, saum, to post zachowywany w świętym miesiącu islamu, nazywanym ramadan. Muzułmanin powyżej dziesiątego roku życia nie powinien w tym miesiącu przyjmować żadnych pokarmów od świtu do zmierzchu. Piąte zobowiązanie, hadżdż, to pielgrzymka do grobu Mahometa w Mekce, w Arabii Saudyjskiej. Odbywa się ją co najmniej raz w życiu, jeśli tylko ktoś jest zdrowy i stać go na taką podróż.

Co ciekawe, największe skupiska ludności islamskiej znajdują się poza Półwyspem Arabskim i Afryką – przekraczające sto milionów społeczności muzułmańskie zamieszkują cztery kraje: Indonezję, Pakistan, Indie i Bangladesz. Spośród krajów leżących w całości w Europie największy odsetek wyznawców islamu jest w Bośni i Hercegowinie oraz Albanii, a najliczniejsza, około pięciomilionowa grupa żyje we Francji.

 

Pytania i odpowiedzi

Wspólne dla chrześcijaństwa i islamu są na przykład monoteizm, wiara w zmartwychwstanie, religijny post, pielgrzymowanie, wiara w proroctwa i posłannictwo aniołów, troska o ubogich, związki z judaizmem.
Mahomet był prorokiem, władcą Arabii i ojcem islamu.
Staś uważa, że chrześcijaństwo to jedyna właściwa religia, i dlatego chce nawracać muzułmanów.
Tu można udzielić wielu odpowiedzi; najważniejsze jednak to wskazać, że islam (a w szczególności właśnie rytualne modlitwy) organizują życie muzułmanów.