W wiosce Wa-hima, ojczystego plemienia Kalego

Plemię to grupa spokrewnionych ze sobą rodów, które wywodzą się od wspólnego przodka. Ludzie należący do jednego szczepu czują się sobie bliscy, ponieważ są spokrewnieni, posługują się tym samym językiem i wyznają tę samą religię. Dziś po odrębności dawnych polskich plemion nie pozostał niemal żaden ślad. Są jednak kraje, które wciąż na plemionach opierają swoją strukturę społeczną.

Jednym z takich państw jest Uganda. Zamieszkuje ją kilkadziesiąt różnych plemion, których członkowie posługują się innymi językami, mają różne zwyczaje, a często również inaczej wyglądają. Trzy najliczniejsze plemiona zamieszkujące Ugandę to Gandowie, Soga oraz Bahima. Razem stanowią one około jednej trzeciej populacji kraju.

Najliczniejszą, a zarazem najważniejszą grupą etniczną Ugandy jest plemię Gandów, zwane również plemieniem Baganda. Jego członkowie stanowią około 22 procent mieszkańców kraju. Większość z nich zamieszkuje zachodnią część wybrzeży Jeziora Wiktorii. Mówią w języku ganda. W XV wieku plemię Ganda utworzyło królestwo Bugandy, jedno z czterech tradycyjnych królestw, tworzących dzisiejszą Ugandę.

Plemię Soga, zwane również Basoga albo Busoga, zamieszkuje wschodnią część wybrzeży Jeziora Wiktorii. Jego członkowie stanowią około 8 procent mieszkańców Ugandy. Posługują się językiem Soga. Także to plemię stworzyło własne królestwo, stało się to jednak dopiero w XIX wieku.
Kolejną grupą etniczną Ugandy jest plemię Bahima, zwane również Hema. Stanowią oni około 6 procent jej obywateli. Zamieszkują południowo-zachodnią część kraju, a także przygraniczne regiony leżących niedaleko innych afrykańskich państw – Rwandy oraz Demokratycznej Republiki Konga. Ludzie z plemiona Bahima posługują się językiem Hema. To właśnie ten szczep Henryk Sienkiewicz nazywa w powieści Wa-hima, jest zatem ojczystym plemieniem Kalego.

Każde ze szczepów posługuje się trochę innym językiem, dlatego urzędowym językami Ugandy są angielski oraz swahili, specjalny język stworzony do kontaktów międzyplemiennych. Używa się go zresztą nie tylko w Ugandzie, ale również w Kenii, Tanzanii, Rwandzie, Burundi czy Demokratycznej Republice Konga.

 

Pytania i odpowiedzi

Plemię to grupa spokrewnionych ze sobą rodów, które wywodzą się od jednego wspólnego przodka.
Praktykowali braterstwo krwi i składali ofiary z ludzi. Nosili olbrzymie kolczyki w uszach, przekłuwali wargi i ubierali się w skórzane przepaski.
Wybrzeże Jeziora Wiktorii, południowo-zachodni narożnik kraju.
Plemię Kalego zamieszkiwało wybrzeża Bassa Narok (Jeziora Rudolfa)